Kontorfælleskab i københavn

Kontorfællesskab i København / Kontorhotel i København


Kontorpladser.dk

Kontorfællesskab i København K

Velkommen til kontorpladser.dk - Vi driver et kontorfællesskab i København s indre by, på h.h.v. Gammel Mønt 19A København K.

Der er lagt vægt på profesionelle og indbydende rammer, med fælles mødelokaliteter, der der gør det muligt at drive sin virksomhed med så få faste udgifter som muligtKontorfællesskabet, Gammel Mønt 19A, 2. og 3. sal, 1117 København K

Omkostningerne ved servicerede erhvervslejemål kan umiddelbart virke høje. Tager man i betragtning, at prisen inkluderer alle udgifter til kontorhold og ikke kun huslejen, er det dog en særdeles omkostnings-let løsning.

Se billede, lejerliste m.v. her: http://www.kontorpladser.dk/kontorfaellesskab_1.php

--

Hvem bruger kontorhoteller og kontorfællesskaber?

Flere og flere benytter kontorhoteller og kontorfællesskaber som følge af de skrappe og hastigt skiftende markedsvilkår, virksomheder står overfor i dag. Det er således vigtigere end nogensinde at kunne tilpasse sin virksomhed til ændrede vilkår med kort varsel. Dette behov for fleksibilitet kendetegner mange af de virksomheder, der finder det fordelagtigt at anvende servicerede erhvervslejemål fremfor traditionelle erhvervslejemål.

Et andet kendetegn er, at brugerne er virksomheder, der gerne vil fokusere på deres kernekompetencer og driften af deres egentlige forretning. De vil have et kontormiljø, der fungerer upåklageligt døgnet rundt året rundt og vil ikke forstyrres af praktiske problemer i dagligdagen.

Uanset om fleksibiliteten spiller en afgørende rolle for virksomheden eller ej, er fordelene ved outsourcing ikke til at komme udenom. Brugerne af servicerede erhvervslejemål accepterer ikke store udsving i deres driftsudgifter, men foretrækker derimod den forudsigelighed i udgifterne, som servicerede kontorlokaler tilbyder. Samtidig er brugerne sikret et højt og professionelt serviceniveau i dagligdagen, noget som specielt mindre virksomheder kan have svært ved at opnå uden uforholdsmæssigt store udgifter.

Kontorhoteller og kontorfællesskaber er således både for enkeltmandsfirmaer og store internationale virksomheder med 100 arbejdspladser, ligesom virksomhedens branche også er af mindre betydning.

Hvad er fordelene for etablerede virksomheder?

Etablerede virksomheder benytter i høj grad servicerede erhvervslejemål i forbindelse med projekter af begrænset varighed eller til udenlandske lokalkontorer. Her kan virksomheden få opfyldt særlige behov, der ikke kan dækkes ved at leje et traditionelt erhvervslejemål. Andre årsager kan være, at man ønsker at lappe et hul mellem to lejeperioder, at kraftig vækst i virksomheden medfører et akut behov for nye arbejdspladser på fleksible vilkår, eller at et firma ønsker at udstationere et team tæt på deres klienter.

Uanset om fleksibiliteten i sådanne lejemål er vigtigt for virksomheden eller ej, er der mange andre fordele ved at flytte til et kontorhotel eller kontorfællessskab. Virksomheden får på denne måde outsourcet kontordriften, hvilket sparer virksomheden og medarbejderne for meget besvær med opgaver, der ikke relaterer sig direkte til virksomhedens drift. Det giver tid til at koncentrere sig 100 pct. om virksomhedens kernekompetencer. Der kan gå megen tid med at hænge lamper op, købe køkkenrulle, sørge for at Internettet virker, eller bare at styre vedligehold og rengøring. Problemer af denne slags er fortid, når du flytter ind i et serviceret kontorlejemål. Her bliver der taget hånd om alt det praktiske. Samtidig er der penge at spare, fordi der er væsentlige stordriftsfordele i servicerede kontorlejemål.

Det er vigtigt at pointere, at virksomheden ikke mister sit personlige præg ved at flytte til et serviceret kontorfællesskab. Hvis du ikke kan tage telefonen, kan du altid vælge at anvende et eksternt call-center til at besvarer opkaldet med din virksomheds navn, og du får naturligvis dit eget navn på døren.